Hvad kan man bruge droner til i fremtiden?

En lille teaser, der kan sætte gang i din fantasi.

Hvad forestiller du dig, at droner bliver brugt til om 10 år?

Den bedste idé får en valgfri kasse fra Skovlyst bryggeriet.

Muligheden for at komme med din idé slutter d. 1 juni 2015.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Den bedste idé bliver udvalgt af et panel bestående af 2 drone eksperter.

Der bliver bedømt ud fra originalitet, ikke hørt/set før og brugbarhed / implementering.