Nyt lovforslag:

Ny dronelov – Du kan læse om ændringerne her:

FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LUFTFART ER NU TILGÆNGELIGT

L 132 Forslaget er fremsat af Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) og er sat på dagsordenen til 1. behandling den 4. marts 2016. Se 1. gennemgang af lovforslaget her : Optagelser fra folketingssalen – 1. behandling af lovforslaget

D. 1-6-2016 blev lovforslaget vedtaget. Den træder i kraft d. 1/7-2016, bekendtgørelsen kommer forventeligt 1/9-2016.

Se det vedtagede lovforslag her:

20151_L132_som_vedtaget

Generelle ændringer

 • Der stilles større krav til os som uddannelsesinstitution
 • 3 og 4 dags kurser i stedet for 2 dags kurser
 • Kursuspriser stiger ca. 2000 kr.

I BYMÆSSIGT OMRÅDE

 • Dispensationen afskaffes og dronebevis indføres. Meritregler indføres
 • Kun proffessionelle dronepiloter kan flyve i byerne
 • Krav til godkendelse af droneskoler (herunder WeFly), der udsteder dronebevis
 • Registrering som nu – udbygning med elektronisk ID
 • Politiet taler om deres notificering omkring 72 timers reglen fortsætter, eller bliver erstattet af en anden
 • “Grandfathers rights” for operatører med dispensation
 • Man ansøger stadig om dispensation ved BVLOS

UDEN FOR BYOMRÅDE

 • Krav om ansvarsforsikring “indfases”
 • Stadigvæk ansøgning om dispensation ved BVLOS
 • Krav om dronelicens / dronetegn / dronekørekort eller medlemskab af anerkendt organisation

 Læs fra side 31 for at se lovforslaget sammenholdt med den gældende ret.

Læs hele forslaget her.