Dronecertifikat: Sådan får du et dronecertifikat 1A, 1B eller 2

For at du må bruge din drone i bymæssig bebyggelse, skal du uddannes som dronepilot. Hvordan det foregår, og hvilke rettigheder du dermed opnår, er beskrevet i Bydronebekendtgørelsen. Dronebeviset udstedes som bevis for, at du har fuldført og bestået uddannelsen hos en godkendt droneskole.