Fortsæt til indhold

Handelsbetingelser

Uddannelse

Tilmelding
Tilmelding er bindende og kan ske på følgende måder:

www.wefly.dk
info@wefly.dk
Telefon 7199 2491

Du kan tilmelde dig indtil arrangementets første dag, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da arrangementet kan blive udsolgt.

Enkelte arrangementer har særlig tilmeldingsfrist – i givet fald, vil det fremgå af arrangementets webside

Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail.

Overtegning/aflysning
Hvis der ikke er plads på et arrangement, giver vi dig besked med det samme og tilbyder dig plads på førstkommende afholdelse med ledige pladser.

Ved for få tilmeldinger forbeholder WeFly A/S sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Eventuelle udgifter til transport, hotel mv. refunderes ikke af WeFly A/S.

Flytning/afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt. For vores forskellige arrangementer gælder følgende betingelser.
Enkelte arrangementer har særlige afmeldingsbetingelser – i givet fald, vil det fremgå af arrangementets webside.

Kurser og uddannelser

  • Ved flytning eller afmelding senere end 3 uger før afholdelse betales et gebyr på 30 % af arrangementets pris.
  • Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales det fulde beløb.

Forhindret i at deltage
Bliver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, er du naturligvis altid velkommen til at sende en kollega. Du skal blot give os besked på tlf. 7199 2491 eller via mail til info@wefly.dk

Såfremt andre betingelser er gældende, vil det fremgå af de praktiske oplysninger på arrangementets webside.

Pris/faktura
Prisen inkluderer deltagelse og forplejning på arrangementet, inkl. frokost og forfriskninger i pauserne. Desuden dækker prisen undervisningsmateriale. På en række arrangementer er materialet tilgængeligt elektronisk. Priserne er anført ekskl. moms.

Middag og overnatning er ikke inkluderet i prisen, med mindre det fremgår specifikt i beskrivelsen af arrangementet.

Vi fakturerer i forbindelse med tilmelding til arrangementet.

Rabat
WeFly A/S har forskellige rabatmuligheder. Eksempelvis er der på nogle arrangementer mulighed for rabat ved samtidig tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Kontakt os på telefon 7199 2491 og hør om de favorable rabatmuligheder. Rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres.

Eksamen – særlige forhold
Er der særlige forhold, der gør, at du har brug for dispensation til eksamen – hvis du f.eks. ønsker at ansøge om ekstra tid eller brug af hjælpemidler til eksamen – beder vi dig gøre opmærksom på dette allerede ved din tilmelding, så vil vi starte sagsbehandlingen.

Yderligere information
Har du brug for uddybende information om arrangementets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på info@wefly.dk eller tlf. 7199 2491.

Forbehold for ændringer
WeFly A/S tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos WeFly A/S kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@wefly.dk

Handelsbetingelser

Inspektion

1. Produktgaranti
WeFly forpligter sig til at levere opgaven som beskrevet i tilbuddet.

2. Levering
Som udgangspunkt leverer WeFly den ønskede data via egen serverløsning placeret i Danmark.

3. Vejrforhold
WeFly kan til enhver tid udskyde dataindsamling fra drone i tilfælde af varsling om:

  • Vindstød > 10 m/s
  • Middelvind > 5 m/s
  • Nedbør

WeFly er forpligtet til hurtigst muligt at finde et alternativt tidspunkt for flyvningen.

4. Underleverandører
eFly kan anvende underleverandører i forbindelse med dataindsamling fra drone. WeFly Network består af 200+ dronepiloter, der alle er uddannet gennem WeFly’s droneuddannelse. De vil i forbindelse med opgaveløsningen leve op til samme høje krav som WeFlys fastansatte medarbejdere, herunder opretholdelse af operationsmanual samt etikhåndbog.

5. Ansvar

  • 5.1. WeFly A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af WeFly A/S i forbindelse med den udførte opgave.
  • 5.2. WeFly A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
  • 5.3. WeFly A/S løser sine inspektionsopgaver på grundlag af gældende standarder og den viden og teknik, WeFly A/S råder over. WeFly A/S påtager sig ikke erstatningsansvar, medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik var mangelfuld på tidspunktet for udførelsen af opgaven

6. Markedsføring
WeFly har, medmindre andet er aftalt, ret til at anvende al materiale indsamlet for en kunde i egen markedsføring samt til uddannelsesbrug.

7. Backup
WeFly opbevarer, medmindre andet er aftalt, backup af rådata i 3 måneder.

8. Specialtilladelser
I forbindelse med indhentning af særlige tilladelser tillægges et administrationsgebyr på 1.250 DKK ekskl. moms. pr. ansøgning. Det foregår efter No Cure No Pay, så gebyret bliver kun faktureret i tilfælde af, at ansøgningen bliver godkendt. Kunden vil altid på forhånd kunne få oplyst af WeFly A/S hvilke tilladelser der er nødvendige at søge for at kunne gennemføre flyvningen.

9. Betaling
For at dække løbende lønomkostninger samt evt. produktionsomkostninger i forbindelse med opgaven faktureres:

  • 50% af beløbet ved aftalens indgåelse
  • 50% af beløbet efter levering