Fortsæt til indhold

Vidste du

Det er dit ansvar som droneoperatør, at:

  • Udvikle operationelle procedurer
  • Sikre, at fjernpiloterne er fortrolige med indholdet
  • Registrere sig som droneoperatør på droneregler.dk

Vi hjælper dig med dokumentation samt at sikre den ansvarliges vidensniveau om dronereglerne opdateres, så I som organisation altid kan leve op til de gældende droneregler.

Operationsmanual inkl. proficiency check

I dialog med virksomhedens juridisk ansvarlige droneoperatør sørger vi for at udvikle de lovpligtige operationelle procedurerer i en professionelt udført operationsmanual. Manualen vil blive udarbejdet som et opslagsværk, der gør det nemt for virksomhedens fjernpiloter at finde de nødvendige procedurerer der gælder for virksomhedens anvendelse af droner.

Foruden selve dokumentationen følger også et kompetencecheck - et såkaldt proficiency check - af den ansvarlige operatør, så virksomheden sikres, at operatøren er i stand til at videreformidle indholdet til fjernpiloterne, der skal udføre selve flyvningen.

 

Definition

En UAS operatør / droneoperatør er "den juridiske eller fysiske person der har til hensigt at operere en UAS"

En fjernpilot er "den fysiske person der er ansvarlig for sikker udførsel af flyvning enten manuelt eller automatisk"

Klar til fremtiden

Operationsmanualen vil også være et krav i forbindelse med ansøgning om operationel tilladelse baseret på PDRA (Predefined Risk Assessment), STS (Standard Scenario) eller egen SORA (Specific Ops Risk Assessment) ansøgning. 

Operationsmanualen bliver også kaldt driftshåndbog. Der er dog væsentligt større krav til dokumentationen nu, end da driftshåndbøgerne dannede baggrund for dispensationsansøgninger til droneflyvning, inden reglerne for dronebeviset blev indført i september 2016.

Siden 31/12/2020 er det to EU forordninger (2019/947 og 2019/945) samt en opdateret dansk dronebekendtgørelse (BEK 1649) der har sat rammerne for kravene til både droneoperatører samt fjernpiloter.

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491