Fortsæt til indhold

DK-STS-03

Fjernpiloter med et dronebevis erhvervet før 31/12/2020 kan i en begrænset periode flyve under betingelser, der minder om dem beskrevet i BEK 1256. Det gør blandt andet, at der er mulighed for at flyve med legacy droner op til 25 kg i bymæssigt område, alt efter hvilket dronebevis du i sin tid tog.

Der gælder blandt andet følgende:

 • Standardscenariet er kun gyldigt i Danmark
 • Operationen har erhvervsmæssigt formål
 • Fjernpiloten opererer dronen for den virksomhed, som har registreret dronen
 • Dronen er en legacydrone med en vægt under 25 kg
 • Operationen er VLOS (inden for fjernpilotens synsvidde)
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Dronen må ikke transportere farligt gods
 • Hastigheden over jorden skal være mindre end 50 km/t
 • Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter
 • Ingen andre personer end droneføreren, eventuelle medhjælpere og personer, der har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet

Du sikre at beredskabsprocedurer og nødprocedurer er tilstrækkelige og dokumenteret.

Krav til DK-STS-03

Vi har gjort det nemt for dig at overholde lovgivningen.

Som droneoperatør med dronebevis jf. BEK 1649 skal du være opmærksom på, at der i DK-STS-03 står:

Krav til og ansvar for operatøren

 • Sikre at beredskabsprocedurer og nødprocedurer er tilstrækkelige og dokumenteret

Dette er et punkt, som Trafikstyrelsen har igangsat kontrol af siden lanceringen af det danske standardscenerie.

Målgruppe

Procedurebeskrivelserne er relevant for dig som operatør eller fjernpilot, der følger DK-STS-03.

Hvis din virksomhed beskæftiger flere fjernpiloter kan beredskabsprocedurer og nødprocedurer med fordel være beskrevet i den anbefalede operationsmanual.

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
  1. Formålet med procedurebeskrivelsen
  2. Referencer til regelværk og hjemler
  3. Revisionsoversigt
 2. Organisation
  1. Ansvar
 3. Operationelle procedurer
  1. Normale procedurer
  2. Beredskabsprocedurer
  3. Nødprocedurer
  4. Sikkerhedsprocedurer for flyveområde
  5. Indberetning af hændelser

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491