Fortsæt til indhold

Specialiseret dataindsamling

Kortlægning af plantager med droner

WeFly samarbejder med HedeDanmark om specialiseret dataindsamling med droner. Ved komplekse flyvninger - fx over store områder - muliggør WeFly’s seriøse tilgang samt mangeårige erfaring, at data bliver samlet ind efter samme procedurer - hver gang.

Døvling plantage har igennem flere år benyttet sig af den nye droneteknologi, hvor WeFly kortlægger store områder i høj opløsning, og derefter får kortet til rådighed, som kan bruges til meget mere, end blot at få overblikket.

Døvling plantage

Kortlægning af 286 hektar plantage

RGB data til at spotte sundheden i plantagen

Grønkorn eller ikke grønkorn

Når man samler data ind med et almindeligt kamera så kan man se meget, og man kan bruge RGB data til forsigtigt at vurdere om planterne har den ønskede sundhedstilstand. Grunden til, at man godt vurdere sundhedstilstanden er, at de steder der er meget grønt vil være de steder hvor der er mange grønkorn. De steder fremgår rigtigt i "plant health" laget, og omvendt, som vist på billedet, så giver de ikke bevoksede steder også et negativt svar, ganske som forventet, da der her ikke er vegetation eller også er træet dødt.

Testimonial

Jørgen Axelsen, Døvling Plantage.

Jeg har de seneste år fået kortlagt 286 hektar plantage af WeFly, som leverer et ortofoto i høj opløsning. Kortet bruger jeg til at registrere nyanlagte veje/stier og jagttårne, planlægning af tiltag i skoven, printede kort til driverne, når der er jagt. På grund af den høje opløsning, er kortet velegnet til print i store formater, der giver et godt overblik i samarbejde med skovfoged og jægere. Jeg kan desuden bruge kortet til at se, hvor skoven er angrebet af biller, så vi nemmere og hurtigere kan slå ned på disse angreb. Jeg får lavet et nyt kort hvert år, så jeg kan følge udviklingen og se effekten af diverse tiltag.

WeFly´s piloter har baggrund i kommerciel luftfart og erfaringen i at arbejde med kompleks planlægning, standard operating procedures (SOP´er), checklister og beslutningstagning kommer os til gode, når man skal udføre opgaver i en branche, der er opbygget gennem fokus på sikkerhed.

Og vi kan godt lide udfordrende opgaver i WeFly! Det er her vores træning og vores ekspertise kan skabe værdi med dronerne – værdi for virksomhederne og for samfundet.

Kunder

Trusted by brands with purpose

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491