Fortsæt til indhold

Avancerede droner finder

utætheder i fjernvarmenettet

Med specielle fastvingedroner har WeFly udført en termisk kortlægning af fjernvarmenettet for DIN Forsyning i Esbjerg, Fanø og Varde kommune.

DIN Forsyning leverer fjernvarme til ca. 25.500 husstande i Esbjerg, Fanø og Varde kommune. Et omfattende ledningsnet fører det varme vand fra varmeværkerne til borgernes radiatorer, men der er et stort problem. Hver dag er der et vandtab i systemet på flere hundrede kubikmeter. Vand som forsvinder ud af systemet gennem utætheder eller deciderede brud på fjernvarmenettet.

Men hvor er skaderne?

- Vi har 1.000 km. fjernvarmerør i jorden, så det er ikke til at se, hvad der sker, før der er et brud. Vi har et tab på 300 kubikmeter vand i døgnet. Det er ret meget. Den har endda været oppe på 700 kubikmeter i døgnet, uden at vi ved hvorfor. Derfor udbød vi opgaven om at overflyve vores fjernvarmenet med termiske kameraer, forklarer Søren Kaffka, ingeniør i DIN Forsyning.

Hurtigere flyvninger

over store afstande

Vinderbuddet kom fra WeFly i samarbejde med COWI. Et partnerskab med specialister til henholdsvis den operationelle flyvning og den efterfølgende databearbejdning.

- Det var en kompleks opgave, hvor vi tog en ny type drone i anvendelse. I 2021 indledte vi et samarbejde med COWI om at flyve med droner på en ny måde. Tidligere havde droner med rotorvinger været anvendt, men vi begyndte også at flyve med en Astero drone - en fastvinge drone. Med en Astero drone kan vi dække et område tre gange hurtigere end med en rotordrone, og vi kan flyve i længere tid og over større afstande og dermed indsamle flere data på kortere tid, siger Jan Engsted, CEO i WeFly.

Virksomheden havde faktisk to Astero droner i anvendelse på projektet, der blev fløjet over flere nætter i marts og april måned 2022. 

Ca. 20 gode

termografinætter

- Der er cirka 20 gode termografinætter årligt, hvor vejrforholdene er optimale, så det er med at slå til og udnytte dem optimalt. For DIN Forsyning overfløj vi 4.600 hektar på under to måneder. Uden vores Astero droner var det aldrig gået. Det har krævet særlige forhold med bl.a. den rette temperatur, luftfugtighed ogvindstyrke. Det er ikke alle dage, forholdene er optimale, så når de er, handler det om at være rigtig effektiv, når vi er i luften. Derfor er vi altid godt forberedte, siger Jan Engsted.

For DIN Forsyning fløj WeFly sine droner i godt 100 meters højde. Det gav den rette højde i forhold til fysiske forhindringer og uden at gå på kompromis med den gode opløsning i datamaterialet. Der var 25 meter mellem flyvelinjerne, og de termiske kameraer tog et foto pr. sekund og med 70 procent overlap på billederne. Det store overlap sikrede, at COWI kunne lave en ortomosaik digitalt efterfølgende. COWI sammensatte de termiske data til et kort, og koblede det sammen med GIS kort over forsyningsledningerne. Resultatet blev et zoombart kort i høj opløsning, hvor selv alle samlinger i fjernvarmenettet var synlige. COWI stod for dataanalyserne og den afsluttende rapport til DIN Forsyning.

Sikker metode

konkrete resultater

Rapporten rummer registrering af mere end 3.500 større eller mindre varmeudslag på fjernvarmenettet hos DIN Forsyning. Heraf 19 i kategori 5, som er væsentlige brud og lækager.

- Samlet er der 100 steder, som vi skal undersøge nærmere, eller allerede har været ude til. Vi har et af de yngste fjernvarmenet i Danmark, så det er ikke slidt. Men vi har skruet op for overvågningen, og selv om vi fortsat har et for højt vandtab, har vi mere ro i maven nu, siger Søren Kaffka.

- Jeg har en forventning om, at vi fremover med jævne mellemrum skal have overfløjet vores fjernvarmenet med droner. Det er både billigere og hurtigere end andre metoder. Vi har selv biler med termografiske kameraer, men de kan ikke dække hele nettet. Droneoverflyvninger er helt sikkert en metode, vi vil anvende i fremtiden, for vi får et konkret resultat, vi kan bruge, tilføjer han.

Rustet til fremtiden

Fra politisk side er det blevet besluttet, at fjernvarmenettet i Danmark skal udbygges. I forlængelse af krigen i Ukraine, som har sendt olie- og gaspriser på himmelflugt på verdensmarkederne, er der politisk enighed om at fokusere på forsyningssikkerhed.  

Det stiller krav til forsyningsselskaberne om at sikre en effektiv og billig fjernvarme til de danske hjem, og det gøres bedst med et komplet overblik over fjernvarmenettet. Her spiller droneoverflyvninger en vigtig rolle, mener Jan Engsted:

- Vi løser en samfundskritisk opgave ved at minimere ressourcespildet i fjernevarmenettet. Det er utrolig vigtigt at have en sikker forsyning af fjernvarme i den verdenssituation, vi står i, hvor nettet skal udbygges endnu mere. Kan vi bidrage til den energiomstilling, der er i gang, og gøre forsyningsleverandørerne endnu mere effektive, så yder vi gerne vores bidrag. Det handler også om at anvende ressourcerne på den bedste og mest optimale måde, og ved at overflyve nettet med droner kan vi levere data, der giver et bedre beslutningsgrundlag i forhold til fremtidens investeringer og vedligeholdelse af fjernvarmenettet.

Kan du lide det du læser?

DroneNews

Skriv dig op til nyhedsbrevet nu og kom på forkant med både udviklingen og lovgivning.

Du får:

  • Tips og tricks til din droneflyvning
  • Checklister - lige til at printe ud
  • Opdatering om lovgivningen
  • Cases fra den virkelige verden
  • Nyt om produktlanceringer
  • Tilbud på uddannelse
  • Og meget meget mere...
 
E-mail
 
Ja, tak til relevante nyheder om droner, der kun udkommer, når vi har noget fornuftigt at skrive.

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491