Fortsæt til indhold

Droner sikrer store

ressourcebesparelser for bygningsejere

I løbet af få minutter kan droner fra WeFly overflyve en bygning og levere præcise data for klimaskærmens tilstand. Metoden sparer både tid og penge og sikrer, at skader på svært tilgængelige steder registreres i tide.

En bygnings levetid forlænges ganske naturligt ved rettidig vedligeholdelse. Ligeledes kan udgifter til vedligeholdelsen planlægges og budgetteres bedre, hvis man hele tiden har en komplet og retvisende dokumentation af dens tilstand.

Men det kan være både udfordrende, overvældende og tidskrævende løbende at inspicere sin bygningsmasse. Især hvis de er fordelt over flere geografiske områder eller er i flere etager.

Derfor tilbyder WeFly at udføre strukturererede bygningsinspektioner med vores avancerede droner, og det er på alle måder en ressourcebesparende metode for bygningsejeren eller -administratoren, siger Kasper Due Bække, Head of Sales and Development i WeFly:

- Skader på en bygnings klimaskærm kan have store konsekvenser for en bygnings levetid. Med vores moderne dataindsamling med droner kan vi levere værdifuld information om bygningers tilstand. Viden som ejerne eller bygningsadministratoren måske aldrig havde fået, eller skulle bruge store udgifter til stillads eller lift for at opnå, siger han.

Det er ikke kun beboelsesejendomme, som WeFly inspicerer. Vi har også inspiceret Øresundsbroen, Storebæltsbroen og andre mindre broer med vores droner, og virksomheden har desuden et tæt samarbejde med flere rådgivende ingeniørfirmaer. Herunder COWI, MOE, Sweco m.fl.

Grundigt overblik

giver bedre planlægning

I 2021 udførte WeFly et pilotprojekt for DAB - Dansk Almennyttigt Boligselskab. Her blev alle klimaskærme på bygninger i fem afdelinger inspiceret med droner, og informationer blev analyseret af en byggesagkyndig og præsenteret i en komplet tilstandsrapport for de ydre bygningsdele.

- Med en grundig rapport i hånden er vores kunder i en bedre position til at planlægge og budgettere de kommende års vedligeholdelse. Vi har eksempler på, at vi sparer vores kunder 30-50 procent af den tid, de ellers ville anvende på løbende at inspicere eksempelvis tage, facader og murværk. Selv i regnvejr er vores udstyr effektivt, pointerer Kasper Due Bække.

- Et rækkehus eller en etageejendom kan godt inspiceres uden en drone, men det vil til gengæld kræve stilladser eller lifte, som skal opsættes korrekt, samt sikring af de medarbejdere som skal arbejde i højden. Udover det sikkerhedsmæssige aspekt er der en væsentlig besparelse for vores kunder på tid og mandskab, ved at lade os udføre inspektionen med en drone, tilføjer han.

Digital sundhedsjournal på bygninger

WeFly er specialister på vores felt. Vi kan indsamle og analysere data fra droneoverflyvningerne. Resten er til kunderne selv at agere på.

- Vi kan med dronedata skabe en 3D kortlæsning af en bygning eller et område. Så er det op til kunden selv at tage stilling til eventuelle skader, prioritere og budgettere og endelig planlægge den kommende vedligeholdelse. Det er en effektiv måde at holde overblik over sine bygningers tilstand, og man kan nemmere budgettere de kommende års vedligeholdelsesudgifter og prioritere sine øvrige ressourcer, siger Kasper Due Bække.

Droner er oplagte at anvende

 

Han mener, at droner er oplagte at anvende på en lang række områder i blandt andet byggeriet, hvor der er store ressourcebesparelser at hente.

- Noget at det første vi inspicerede med vores droner var skorstene i industrien. På samme måde som Øresundsbroen er det et svært tilgængeligt sted, og her er en drone en oplagt løsning. Men selv ved inspektioner på jorden kan droner være en både effektiv og tidsbesparende metode.

- Alle vores data er digitale, og vi kan opbevare data for vores kunder, så de kan sammenligne deres bygningers tilstand år efter år. Ved vores data skaber vi en sundhedsjournal, som følger den enkelte bygning. Her kan alle skader dokumenteres med billeder og på den præcise position, så man kan følge udviklingen. Er der lagt et nyt tag på en ejendom, kan det også inspiceres og eventuelle fejl dokumenteres, siger Kasper Due Bække.

Kontakt en specialist

Med en grundig rapport i hånden er vores kunder i en bedre position til at planlægge og budgettere de kommende års vedligeholdelse. Vi har eksempler på, at vi sparer vores kunder 30-50 procent af den tid, de ellers ville anvende på løbende at inspicere eksempelvis tage, facader og murværk.

- Kasper Due Bække, Head of Sales i WeFly

Sådan foregår en inspektion med drone

Fakta

WeFly udfører bygningsinspektionerne med en M300 drone monteret med et 45 megapixel kamera.

I løbet af flere overflyvninger med en afstand på 10-15 meter til klimaskærmen affotograferes bygningsmassen. Alle billeder bearbejdes i et dansk udviklet computerprogram, hvor softwaren samler billederne til en komplet skanning. Materialet overdrages til en byggesagkyndig, som på baggrund af data kan udarbejde en grundig tilstandsrapport for alle klimaskærme.

Dronerne kan se skader ned til en centimeters størrelse. Det gælder alt fra murede vægge til træbeklædning eller skader på tage, vinduer, sålbænke m.m.

Varigheden af droneflyvningerne afhænger af projektets størrelse. Et almindeligt rækkehus tager cirka fem minutter at affotografere, og en fireetagers boligejendom tager cirka 20 minutter.

I løbet af en flyvelinje kan WeFly affotografere to etager.

Kan du lide det du læser?

DroneNews

Skriv dig op til nyhedsbrevet nu og kom på forkant med både udviklingen og lovgivning.

Du får:

  • Tips og tricks til din droneflyvning
  • Checklister - lige til at printe ud
  • Opdatering om lovgivningen
  • Cases fra den virkelige verden
  • Nyt om produktlanceringer
  • Tilbud på uddannelse
  • Og meget meget mere...
 
E-mail
 
Ja, tak til relevante nyheder om droner, der kun udkommer, når vi har noget fornuftigt at skrive.

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491