Fortsæt til indhold

Guide

Grundlæggende øvelser

Udpakning af dronen
Følg producentens vejledning.

Pre-flight checkliste
Se evt. checkliste på Wefly.dk/checkliste

Start fra plan overflade
Hvis dronen er udstyret til det, kan du vælge at lave auto-start de første par gange.

Giv langsomt gas indtil dronen løfter sig fra underlaget. Flyv den op til en højde af ca. 1 m og lad den hover (stå stille i luften) et kort stykke tid. Land den så igen ved langsomt at tage gassen af indtil dronen lander. Slip gassen når dronen er landet, så den ikke står med øgede omdrejninger og dermed kan vælte. Gentag dette indtil du kan starte og lande med fuld kontrol over dronen. Skal du ikke flyve igen, stopper du dronen lige efter landing ved at holde venstre stick nede i ca. 3 sekunder (på DJI droner).

Håndholdt start (mindre drone)
Dronen startes, og mens den kører i tomgang løftes den ud i strakt arm til en position over hovedhøjde. Med venstre stick øges motoromdrejningerne, og når du føler at dronen trækker væk/op gives forsigtigt slip.

Hvis det pga. underlagets beskaffenhed ikke er muligt at lande dronen på normal vis, kan samme metode bruges. Du flyver dronen til hover (i GPS-mode) i en position lidt over hovedhøjde, og i en afstand så du kan nå den med strakt arm. Dronen gribes med et fast greb i den lodrette del af landingsstellet (Phantom) eller under maven (Mavic). Når du har kontrol over den, slukkes motorerne via fjernkontrollen med den anden hånd.

Denne metode skal bruges med største forsigtighed, da dronen kan tippe og ramme din arm, eller det der er værre!

Praktisk flyvning

Udstyr der anbefales:

 • Vest/jakke med ”dronefører” logo så tilskuere kan identificere dig.
 • Minebånd, skilte el. andet til afmærkning af flyve- og sikkerhedszone.
 • Landingsmåtte/presenning for at få stabilt underlag og undgå snavs mv. på kameralinse og i gimbal.

Når du skal træne flyvning med din drone, er det en god idé at vælge et område uden forhindringer i nærheden. Desuden bør du sikre dig, at der ikke er personer eller anden trafik i nærheden.

Nogle producenter har indbygget en elektronisk ”indhegning” som kan aktiveres af begyndere. Dette gør, at du ikke kan flyve længere væk, end du er tryg ved. Ellers kan det være en hjælp at lave en mental ”indhegning”, som du holder dig indenfor, indtil du bliver mere erfaren.

1 - Hovering

Rotere dronen om lodret akse, højre/venstre i hover.

 • Flyvning i lige linje med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Flyvning i lige linje med kamera i flyveretning.
 • Flyvning i lige linje mod objekt med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Flyvning i lige linje mod objekt med kamera i flyveretning.
 • Sidelæns flyvning højre/venstre med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Sidelæns flyvning højre/venstre med kamera pegende mod dronefører.

Udvælg et punkt 10-15 m væk fra dig. Flyv dronen derhen og lav en præcisionslanding. Flyv dernæst dronen retur til udgangspunktet.

Når du kan udføre disse manøvrer præcist går du videre til 2 – Firkant.

2 - Firkant

 • Firkant flyvning (siderne i firkanten ca. 40-50 m) højre/venstre med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Firkant flyvning (siderne i firkanten ca. 40-50 m) højre/venstre med kamera pegende i flyveretningen.

Det er en hjælp, at lade dronen hover i hvert hjørne af firkanten inden du flyver videre.

Næste skridt er:

 • Cirkel flyvning (diameter ca. 40 m) højre/venstre med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Cirkel flyvning (diameter ca. 40 m) højre/venstre med kamera pegende i flyveretningen.

Vær opmærksom på at flyve cirklerne i fuld kontrol og så runde som muligt.

Når du kan flyve runde, koordinerede cirkler med kameraet pegende i flyveretningen (ikke sidelæns) kan du sammensætte cirklerne til 3 – Ottetal.

Se evt. videoen nedenfor:

3 - Ottetal

 
 • Ottetalsflyvning (diameter på hver cirkel ca. 40 m) med kamera pegende væk fra dronefører.
 • Ottetalsflyvning (diameter på hver cirkel ca. 40 m) med kamera pegende i flyveretningen.

Du vil sikkert opdage en hurtig progression fra de første helt basale øvelser og frem mod de mere avancerede. Jo flere dimensioner dronen skal kontrolleres i, jo sværere bliver det og ottetalsflyvning er en udfordring for mange, da man skifter retning (og styre input) halvvejs gennem mønsteret.

Øv flyvning med bløde koordinerede bevægelser, og vær opmærksom på ikke at ændre din flyvehøjde mens du laver øvelserne.

Flyv ikke hurtigere end at du hele tiden har fuld kontrol over dronen.

Se evt. videoen nedenfor:

Atti/manuel mode

Efterhånden vil udførelsen af disse øvelser blive ganske naturlig, og næste skridt er så at frakoble GPS’en og flyve dronen i Atti/manuel mode. Som udgangspunkt skal du kunne udføre alle ovennævnte manøvrer i både GPS og Atti/manuel mode. Så du må starte fra toppen og arbejde dig gennem de forskellige manøvrer igen.

Afhængig af forholdene vil du opleve at dronen føles ustabil. Den driver nu med vinden og stopper ikke når du slipper kontrollerne. Det er derfor vigtigt, at du har god afstand til forhindringer og i starten vælger dage uden for megen vind.

Når du flyver uden GPS, skal du hele tiden være opmærksom på dronens bevægelser og korrigere dem omgående. Er den først begyndt at drive med vinden, skal der en del input til at stoppe bevægelsen og bringe dronen tilbage til udgangspunktet. Mange bliver overrasket og har brug for at vælge GPS-mode igen for at stabilisere dronen. Dette er helt ok, og en fin måde at opbygge sikkerhed i manøvrerne på.

Nødprocedurer og fail-safe

Når du skal øve dig i flyvning af nødprocedurer, er det (heldigvis) nødvendigt at simulere situationen.

Hvis radiokontakten mellem fjernkontrol og drone mistes, vil dronen returnere til sit udgangspunkt (Home Point). Det samme vil ske, hvis batteritiden er ved at løbe ud. Dette kaldes Fail Safe funktioner, da de er med til at forhindre ulykker.

Du kan starte med manuelt at vælge RTH (Return-to-Home), afhængigt af forskellige parametre, der vil fremgå af dronens manual, vil dronen returnere og lande hvor den startede.

Når du har sikret dig, at dronen har registreret det korrekte Home Point og dermed vil returnere og lande det rette sted, kan du prøve at slukke fjernkontrollen og lade dronen foretage en RTH. Hvis dronen faktisk mister kontakten, vil du kunne overtage kontrollen, når/hvis der igen er kontakt.

Visse droner har redundans, dvs. at de kan flyves og kontrolleres, selvom en motor eller propeller skulle svigte. For at øve denne manøvre kan du vælge at afmontere en propel. Ikke alle droner kan dog tåle at have en motor kørende uden modstanden fra en propel. Derfor simulerer vi et motorstop ved at igangsætte en rotation af dronen ved at holde aileron-stick (typisk venstre) til venstre eller højre. Dronen kontrolleres derefter tilbage til udgangspunktet og landes.

I forbindelse med Fail Safe eller en nødsituation er det vigtigt, at omgivelserne er klar over hvad der foregår. Derfor skal du råbe ”SE OP, DER NØDLANDES” når dronen påbegynder sin flyvning tilbage mod landingsstedet, og igen når nedstigning til landing påbegyndes.

Når du benytter dig af dronens Fail Safe systemer, er det meget vigtigt, at du har kontrolleret at din ”return to home altitude” er korrekt indstillet, så du ikke risikerer at kollidere med at træ eller andet når dronen returnerer til det registrerede Home Point.

Udvidede øvelser

Når de grundlæggende flyvefærdigheder er på plads, er næste skridt at sætte dem sammen i mere komplicerede flyvemønstre.

En meget brugt manøvre er POI (point-of-interest) flyvning, også kaldet flagstangflyvning eller orbit. I denne manøvre flyves dronen i en cirkel rundt om et interessepunkt, f.eks. en flagstang.

Manøvren skal udføres, så kameraet hele tiden peger ind mod cirklens centrum og dermed holder interessepunktet i fokus. For at resultatet bliver godt, skal du finde det punkt, hvor din sidelæns flyvning og samtidige rotation om den lodrette akse passer sammen.

Det første skridt kan være at flyve i en halvcirkel rundt om dig selv. Du placerer dronen ret foran dig med kameraet pegende direkte mod dit ansigt.

Hvis dronen nu skal bevæge sig mod højre i forhold til dig selv, giver du input til venstre på højre stick, samtidig giver du et lille input til højre på venstre stick.

Da kamera og drone peger direkte mod dig, kan du tydeligt se om manøvren flyves perfekt. Hvis input ikke er helt afstemt, kan det være nødvendigt at flyve dronen en anelse frem eller tilbage for at holde cirklen.

En anden koordineringsøvelse er wire flyvning. Du flyver dronen 150-200 m. væk fra din position og til en højde af ca. 80-100 m. Opgaven er nu, at flyve dronen tilbage til udgangspunktet som om den var spændt op på en wire.

Det svære består i at afstemme den lodrette og vandrette hastighed, således at du flyver en ret linje tilbage. De første gange er det en hjælp at bakke dronen, men sværhedsgraden kan øges ved at flyve dronen med kameraet pegende mod dig.

God træning!

Kan du lide det du læser?

DroneNews

Skriv dig op til nyhedsbrevet nu og kom på forkant med både udviklingen og lovgivning.

Du får:

 • Tips og tricks til din droneflyvning
 • Checklister - lige til at printe ud
 • Opdatering om lovgivningen
 • Cases fra den virkelige verden
 • Nyt om produktlanceringer
 • Tilbud på uddannelse
 • Og meget meget mere...
 
E-mail
 
Ja, tak til relevante nyheder om droner, der kun udkommer, når vi har noget fornuftigt at skrive.

Brug for sparring?

Træt af formularer

Skriv eller ring til os:

info@wefly.dk

Telefon: +45 7199 2491