Fortsæt til indhold

For at afklare i hvilken kategori under de nye fælleseuropæiske droneregler, du skal flyve efter, har vi lavet ovenstående infografik. Reglerne har fundet anvendelse siden 31/12/2020.

I infografikken stiller vi spørgsmålene:

 • Er din flyvning VLOS eller BVLOS?
 • Er din drone C klassificeret?
 • Hvilken C-klasse er din drone mærket med?
 • Finder flyvningen sted før eller efter 1. januar 2023?
 • Hvad vejer din drone?
 • Kan du med rimelighed forvente, at uvedkommende personer ikke bliver overfløjet?
 • Kan droneflyvningen finde sted i minimum 50 meters afstand fra mennesker?
 • Kan droneflyvningen finde sted i minimum 150 meters afstand fra områder, som bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekrative formål
 • Har du dronebevis jf. BEK 1256 fra før 31/12/2020 til den relevante vægtklasse?
 

Åben kategori

Alt efter hvilken underkategori (A1, A2 eller A3) din droneflyvning foretages i, er der krav om teoriprøve(r) samt praktisk flyvetræning. Men risikoen vurderes så lav, at der ikke kræves forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Da der i skrivende stund ikke findes C klassificerede droner, skal du i den åbne kategori flyve efter overgangsbestemmelser for legacy droner (dvs. droner, der ikke har et C mærke). Og nej, du kan ikke selv påføre et C mærke på dronen, selvom du ved, hvad den vejer :)

Vægtklasserne for legacy droner er:

 • Droner op til 500 gram kan flyve efter bestemmelserne i underkategori Open A1
 • Droner op til 2 kg kan flyve efter bestemmelserne i underkategori Open A2
 • Droner op til 25 kg kan flyve efter bestemmelserne i underkategori Open A3 - På landet

Hver underkategori har forskellige regler for, hvor tæt du blandt andet må flyve på mennesker.

Derudover er der en lang række generelle afstandskrav til blandt andet:

 • HEMS
 • Flyvepladser
 • Kongehusets bygninger
 • Militære områder
 • Jernbaner
 • Indsatssteder

Sidst men ikke mindst er der også regler for privatlivets fred, der skal overholdes.

Specifik kategori

Øget risiko som f.eks. tæt på og over menneskemængder, BVLOS og transport af varer. Sikkerheden opretholdes ved at operatøren indhenter en forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen enten på baggrund af egen udarbejdet risikovurdering (SORA) eller inden for et allerede godkendt standardscenarie (STS eller PDRA).

Du kan også havne i den specifikke kategori, hvis du ønsker at flyve legacy droner over 2 kg, og ikke har et dronebevis, så du kan flyve efter DK-STS-03.

Uanset hvad, så skal du for at flyve i den specfikke kategori kunne dokumentere dine kompetencer. Derfor skal du som udgangspunkt starte med at tage komptencercertifikaterne til den åbne kategori

Der sættes samtidig større krav til dine flyvefærdigheder, hvor du blandt andet skal bestå en praktisk flyveprøve for at flyve i den specifikke kategori. Derudover følger skærpede dokumentationskrav omkring selve droneoperationen samt risikovurdering. Herunder også krav om en operationsmanual.

Til gengæld er processen for at opnå tilladelse til disse flyvninger med forhøjet risiko blevet langt mere transparent end tidligere tiders dispensationsansøgninger. Kravene er blevet formaliseret og alle godkendelser beror i sidste ende på samme framework for risikovurdering, en såkaldt SORA (Specific Operations Risk Assessment). Og får du først godkendt din operation, så kan du nyde godt af det fælleseuropæiske samarbejde - for din tilladelse gælder også i alle andre europæiske medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.

DK-STS-03

Fjernpiloter med et dronebevis erhvervet før 31/12/2020 kan i en begrænset periode flyve under betingelser, der minder om dem beskrevet i BEK 1256. Det gør blandt andet, at der er mulighed for at flyve med legacy droner op til 25 kg i bymæssigt område, alt efter hvilket dronebevis du i sin tid tog.

Der gælder blandt andet følgende:

 • Standardscenariet er kun gyldigt i Danmark
 • Operationen har erhvervsmæssigt formål
 • Fjernpiloten opererer dronen for den virksomhed, som har registreret dronen
 • Dronen er en legacydrone med en vægt under 25 kg
 • Operationen er VLOS (inden for fjernpilotens synsvidde)
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Dronen må ikke transportere farligt gods
 • Hastigheden over jorden skal være mindre end 50 km/t
 • Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter
 • Ingen andre personer end droneføreren, eventuelle medhjælpere og personer, der har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet

For at du kan flyve under dette danske standardscenerie skal du udfylde og indsende operationel erklæring for anvendelse af standardscenarie DK-STS-03, der kan hentes på droneregler.dk.

Derudover skal du sikre at beredskabsprocedurer og nødprocedurer er tilstrækkelige og dokumenteret.

Kan du lide det du læser?

DroneNews

Skriv dig op til nyhedsbrevet nu og kom på forkant med både udviklingen og lovgivning.

Du får:

 • Tips og tricks til din droneflyvning
 • Checklister - lige til at printe ud
 • Opdatering om lovgivningen
 • Cases fra den virkelige verden
 • Nyt om produktlanceringer
 • Tilbud på uddannelse
 • Og meget meget mere...
 
E-mail
 
Ja, tak til relevante nyheder om droner, der kun udkommer, når vi har noget fornuftigt at skrive.