Hvordan filmer man Ferrari og Aston Martin

1,28 km fra Roskilde lufthavn?