Sådan flyver du lovligt din drone – uden dronebeviset!

Der skelnes imellem regler for droneflyvning alt efter om du flyver inden for eller uden for bymæssigt område.