Regler for operationer med drone

Reglerne for at måtte operere en drone professionelt, f.eks. i byer kan forekomme unødigt komplicerede. Reglerne har dog til hovedformål at sikre, at personer der færdes i nærheden ikke udsættes for fare og ulempe.